Navigace: Bytové družstvo Nad Plovárnou 6, družstvo > Orgány družstva

Orgány družstva

Představenstvo družstva má 3 členy, kteří se scházejí podle potřeby a vyřizují nutnou agendu.

Více o členech představenstva najdete na stránce Kontakty.

Nejvyšší orgán družstva, členská schůze, se schází jednou do roka, většinou v duben, květen nebo listopad.

Na členskou schůzi jsou zváni všichni členové družstva – aktuální pozvánky naleznete v sekci Členské schůze.

 
© www.nadplovarnou.cz - vytvořte si také své webové stránky